ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏതു സിലബസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും..?

ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന കുട്ടികളെ ഏതു സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കും ഏതു സ്കൂളിൽ വിടും എന്നതാണ്. കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത … Read more

കുട്ടികൾ പെട്ടന്ന് തടി വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആണ് നമ്മുടെ പൊന്നോമന നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നത്. എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട … Read more